Proje Amaçları

  • KOBİ’lerin uluslararası ticaret için gerekli yöntem ve prosedürleri öğrenecekleri bir eğitim materyali oluşturulması,
  • İhracat oyunu/simülasyonu yoluyla ihracat aşamalarının ve metodlarının KOBİ’lere öğretilmesi,
  • KOBİ çalışanlarının e-becerilerinin arttırılması,
  • KOBİ’lerin uluslararası ticaret pazarından daha fazla pay almalarına katkıda bulunulması,
  • KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması,
  • Türkiye’deki mesleki eğitim sistemi ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması.

 

PROJE  ÇIKTILARI

 
Bu proje, AB tarafından desteklenip, finanse edilmiştir.
Bu görsel materyal AB desteği ile üretilmiştir.
Bu görsel materyalin içeriğinden konsorsiyum ortakları sorumlu olup, AB’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.
Web sitesindeki tüm içeriklerin telif hakkı saklıdır. Hiçbir koşulda basılı veya elektronik ortamda izinsiz olarak kullanılamaz ve kopyalanamaz.

Proje Merkez Ofisi: İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna / İSTANBUL
Tel: +90 212 454-05-00   Faks: +90 212 454-05-01